домен credit23.ru зарегистрирован
через сервис регистрации доменов и хостинга *.ru-tld.ru

Материалы за Март 2013 года »
Ուսումնական գործընթաց


Դասացուցակ

10-րդ դասարան
11-րդ դասարան
12-րդ դասարան

Քննաշրջան

Շնորհալիներ
Գրադարան

Մեր դպրոցի գարունը
Հեղինակ: Nune от 29 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Միջոցառումներ
Մեր դպրոցի գարունը

Դիտումներ: 423
Մեկնաբանություններ: 0
VIII-IX դասարաններ
Հեղինակ: Nune от 29 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Դասացուցակ


IXա

Երկուշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Ֆիզիկա
3 Ֆիզկուլտ.
4 Անգլ./Անգլ.
5 Ռ.լեզու/Ռ. լ.
6 Քիմիա
7 Աշխարհ.

Երեքշաբթի

1 Հասարակ.
2 Հայ. պատմ.
3 ՆԶՊ
4 Գրակ.
5 ՀԵՊ
6 Համ. պատ.
7 Ֆիզկուլտ.

Չորեքշաբթի

1 Ֆիզիկա
2 Երկրաչափ
3 Կենսաբ.
4 Հանրահաշ.
5 Քիմիա
6 Հայոց լեզու
7 Գրակ.

Հինգշաբթի

1 Ռուսաց լ.
2 Անգլերեն
3 Կենսաբ.
4 Հանրահաշ.
5 Աշխարհ.
6 Գրակ.
7 Երկրաչափ.

Ուրբաթ

1 Հ.լեզու
2 Ռուսաց լեզու
3 Անգլերեն
4 Ինֆորմ.
5 Հանրահաշ.
6 Հայոց պատ.
7 Ֆիզկուլտ.

IXբ

Երկուշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Անգլերեն
3 Ռուս. լեզու
4 ՀԵՊ
5 Երկրաչափ.
6 Հայոց լեզու
7 Կենսաբան.

Երեքշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 ՆԶՊ
3 Կենսաբ.
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հայ. պատմ.
6 Ինֆորմ.
7 Գրականութ.

Չորեքշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Քիմիա
3 Անգլերեն
4 Համ. պատմ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Ֆիզիկա
7 Ռուսաց լ.

Հինգշաբթի

1 Աշխարհ.
2 Հանրահաշ.
3 Հայոց լեզու
4 Ռուսաց լ.
5 Հասարակ.
6 Գրակ.
7 Երկրաչափ.

Ուրբաթ

1 Ֆիզկուլտ.
2 Անգլերեն
3 Քիմիա
4 Աշխարհ.
5 Հայոց պատ.
6 Գրակ.
7 Ֆիզիկա
Դիտումներ: 682
Մեկնաբանություններ: 0
XII դասարաններ
Հեղինակ: Nune от 29 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Դասացուցակ
XII հում1

Երկուշաբթի

1 Ֆիզկուլտ
2 Հայ.գրակ
3 Կենսաբ.
4 Ռուս. լեզու
5 Հայ գրակ.
6 Հայոց պատմ.
7 Հանրահաշ.

Երեքշաբթի
1 Անգլ/ Հ. լեզու
2 Անգլ/ Հ. լեզու
3 Անգլ/ Հ. լեզու
4 Ռուսաց լ.
5 Անգլ/ Հ. լեզու
6 Հասարակ.
7 Երկրաչափ.

Չորեքշաբթի

1 Անգլ/ Հ. լեզու
2 Ռուսաց լ.
3 Անգլ/ Հ. լեզու
4 Հանրահաշ.
5 Անգլ/ Հ. լեզու
6 Անգլ/ Անգլ.
7 Անգլ/ Հ. լեզու

Հինգշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Հայոց պատմ.
3 Հայ գրակ.
4 Համ. պատմ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Հայ գրակ.
7 Կենսաբ.

Ուրբաթ

1 Հայ գրակ.
2 Անգլ/ Անգլ.
3 Անգլ/ Անգլ.
4 Հայոց պատմ.
5 Անգլ/ Անգլ.
6 Հայ գրակ.

XII հում2

Երկուշաբթի

1 Հասարակ
2 Ռուս լեզու
3 Հայոց լեզու
4 Քիմիա
5 Հայ գրակ.
6 Հայոց պատմ.
7 Հայոց պատմ.

Երեքշաբթի

1 Ռուսաց լ.
2 Անգլերեն
3 Հայոց պատմ.
4 Հայ գրակ.
5 Անգլերեն
6 Հանրահաշ.
7 Անգլերեն

Չորեքշաբթի

1 Հայոց պատմ.
2 Անգլերեն
3 Անգլերեն
4 Հայ գրակ.
5 Անգլերեն
6 Հայոց պատմ.
Հինգշաբթի

1 Հայոց պատմ.
2 Հայոց պատմ.
3 Համ. պատմ.
4 Հայոց լեզու
5 Հայ գրակ.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Երկրաչափ.

Ուրբաթ
1 Անգլերեն
2 Հայոց պատմ.
3 Հայոց լեզու
4 Անգլերեն
5 Ֆիզկուլտ.
6 Հանրահաշ.
7 Հայ գրակ.

XII հում3

Երկուշաբթի

1 Ռուս.լեզու
2 Հայ.գրակ
3 Հայոց պատմ
4 Հայոց լեզու
5 Ֆիզկուլտ.
6 Հանրահաշ.
7 Անգլերեն

Երեքշաբթի

1 Հայոց պատմ.
2 Ռուսաց լ.
3 Հասարակ.
4 Հայոց պատմ.
5 Հայ գրակ.
6 Երկրաչափ.
7 Անգլերեն

Չորեքշաբթի

1 Անգլերեն
2 Հայ գրականութ
3 Հայոց պատմ
4 Անգլերեն
5 Հայոց լեզու
6 Հայոց պատմ.
7 Անգլերեն

Հինգշաբթի

1 Հայոց պատմ.
2 Ֆիզկուլտ.
3 Հայ գրակ.
4 Հայոց լեզու
5 Համ. պատմ.
6 Անգլերեն

Ուրբաթ

1 Անգլերեն
2 Կենսաբ.
3 Հայոց պատմ.
4 Անգլերեն
5 Հայ գրակ.
6 Հանրահաշ.
7 Հայոց պատմ.

XII բն1

Երկուշաբթի

1 Հայ գրակ.
2 Հասարակ.
3 Քիմիա
4 Ֆիզիկա
5 Հայ պատմ.
6 Կենսաբ.
7 Հանրահաշ.

Երեքշաբթի

1 Ֆիզիկա
2 Ֆիզկուլտ.
3 Երկրաչափ.
4 Հայոց լեզու
5 Հանրահաշ.
6 Քիմիա

Չորեքշաբթի

1 Հայ. պատմ.
2 Հայոց լեզու
3 Ֆիզիկա
4 Ֆիզիկա
5 Հանրահաշ.
6 Հայ գրակ.
7 Ռուս. լեզու

Հինգշաբթի

1 Ֆիզիկա
2 Ֆիզիկա
3 Ֆիզկուլտ.
4 Ռուս. լեզու
5 Երկրաչափ.
6 Հանրահաշ.
7 Ինֆորմ.

Ուրբաթ

1 Հանրահաշ.
2 Ինֆորմ.
3 Հայոց լեզու
4 Ֆիզիկա
5 Ֆիզիկա
6 Հանրահաշ.
7 Երկրաչափ.

XII բն2

Երկուշաբթի

1 Հայ.պատմ
2 Քիմիա
3 Հայոց լեզու
4 Հանրահաշ.
5 Կենսաբ.
6 Քիմիա
7 Կենսաբ.

Երեքշաբթի

1 Քիմիա
2 Երկրաչափ.
3 Քիմիա
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հայ գրակ.
6 Կենսաբ.

Չորեքշաբթի

1 Քիմիա
2 Հասարակ.
3 Հանրահաշ.
4 Քիմիա
5 Հայոց լեզու
6 Կենսաբ.
7 Կենսաբ.

Հինգշաբթի

1 Քիմիա
2 Ռուս.լեզու
3 Հայ. պատմ.
4 Հայ գրակ.
5 Քիմիա
6 Երկրաչափ.
7 Կենսաբ.

Ուրբաթ

1 Ֆիզկուլտ.
2 Ռուս.լեզու
3 Ֆիզիկա
4 Հանրահաշ.
5 Կենսաբ.
6 Ինֆորմ.
7 Կենսաբ.

XII բն3

Երկուշաբթի

1 Հայ.պատմ.
2 Հասարակ.
3 Հանրահաշ.
4 Անգլերեն
5 Ինֆորմ.
6 Երկրաչափ.

Երեքշաբթի

1 Անգլերեն
2 Հանրահաշ.
3 Հայոց լեզու
4 Հայ.պատմ.
5 Ռուս. լեզու
6 Ֆիզիկա
7 Կենսաբ.

Չորեքշաբթի

1 Անգլերեն
2 Հայ գրակ.
3 Հանրահաշ.
4 Անգլերեն
5 Կենսաբ.
6 Երկրաչափ.
7 Ֆիզկուլտ.

Հինգշաբթի

1 Անգլերեն
2 Հանրահաշ
3 Ինֆորմ.
4 Անգլերեն
5 Հայոց լեզու
6 Երկրաչափ.
7 Հայ գրակ.

Ուրբաթ

1 Անգլերեն
2 Հանրահաշ.
3 Անգլերեն
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հայ գրակ.
6 Հայոց լեզու
7 Ռուս. լեզու

XII բն4

Երկուշաբթի

1 Անգլ/Անգլ
2 Կենսաբ.
3 Անգլ/Անգլ.
4 Ինֆորմ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Երկր/երկր.
7 Հայ պատմ.

Երեքշաբթի

1 Անգլ/Անգլ
2 Ռուս. լեզու
3 Ֆիզիկա
4 Հանր/Հանր.
5 Հ.լեզու/Հ. լ.
6 Կենսաբ.

Չորեքշաբթի

1 Անգլ/Անգլ.
2 Հանր/Հանր.
3 Երկր/երկր.
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հայ գրակ.
6 Հ.լեզու/Հ. լ.
7 Հասարակ.

Հինգշաբթի

1 Անգլ/Անգլ.
2 Ինֆորմ.
3 Անգլ/Անգլ.
4 Երկր/երկր.
5 Հանր/Հանր.
6 Ռուս.լեզու
7 Հայ գրակ.

Ուրբաթ

1 Անգլ/Անգլ.
2 Հ.լեզու/Հ. լ.
3 Հանր/Հանր.
4 Հանր/Անգլ.
5 Հանր/Անգլ.
6 Հայ.պատմ.
7 Հայ գրակ.

XII ընդ

Երկուշաբթի

1 Քիմիա
2 Ինֆորմ.
3 Աշխարհ.
4 Հանրահաշ.
5 Կենսաբ.
6 Ֆիզիկա

Երեքշաբթի

1 Ֆիզկուլտ.
2 Հայոց լեզու
3 Աշխարհ.
4 Կենսաբ.
5 Ռուս. լեզու
6 Հայ.պատմ.
7 Հասարակ.

Չորեքշաբթի

1 Հայ գրակ.
2 Երկրաչափ.
3 Անգլերեն
4 Հայ.պատմ.
5 Ռուս. լեզու
6 Հանրահաշ.
7 Ֆիզիկա

Հինգշաբթի

1 Ֆիզկուլտ
2 Հայոց լեզու
3 Ինֆորմ.
4 Համ.պատմ
5 Կենսաբ.
6 Հանրահաշ.
7 Հայ գրակ.

Ուրբաթ

1 Հայոց լեզու
2 Անգլերեն
3 Ռուս. լեզու
4 Երկրաչափ.
5 Հասարակ.
6 Հայ գրակ.
7 Ֆիզիկա

Դիտումներ: 745
Մեկնաբանություններ: 0
XI դասարաններ
Հեղինակ: Nune от 29 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Դասացուցակ
XI հում1

Երկուշաբթի

1 Հայոց լեզու
2 Հանրահաշ.
3 Ինֆորմ.
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հայոց պատմ.
6 Անգլերեն
7 Հասարակ.

Երեքշաբթի

1 Համ. պատմ.
2 Հայ գրակ.
3 ՆԶՊ
4 Հայոց լեզու
5 Անգլերեն
6 Անգլերեն
7 Ռուսաց լ.

Չորեքշաբթի

1 Երկրաչափ.
2 Աշխարհ.
3 Ֆիզկուլտ.
4 Հայ գրակ.
5 Անգլերեն
6 ՀԵՊ
7 Կենսաբ.

Հինգշաբթի

1 Ինֆորմ.
2 Հայոց լեզու
3 Կենսաբ.
4 Ռուսաց լ.
5 Հայոց պատմ.
6 Հայ գրակ.
7 Անգլերեն

Ուրբաթ

1 Հանրահաշ.
2 Հասարակ.
3 Ֆիզկուլտ.
4 Հայ գրակ.
5 Ռուսաց լ.
6 Անգլերեն

XI հում2

Երկուշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Ֆիզկուլտ.
3 Ռուս.լեզու
4 Հայոց պատմ
5 Անգլ/Անգլ.
6 Հայ գրակ.
7 Կենսաբան.

Երեքշաբթի

1 Անգլ/Հ.լեզու
2 Հայ գրակ.
3 Անգլ. /Հ. լ.
4 Հայոց պատմ.
5 Ֆիզիկա
6 ՀԵՊ
7 Ֆիզկուլտ.

Չորեքշաբթի

1 ՆԶՊ
2 Անգլ. / անգլ.
3 Երկրաչափ.
4 Հայոց պատմ.
5 Ռուսաց լ.
6 Ինֆորմ.
7 Հայ գրակ.

Հինգշաբթի

1 Հայ գրակ.
2 Անգլ. /Հ. լ.
3 Հասարակ.
4 Հայոց պատմ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Անգլ. /Հ. լ.

Ուրբաթ

1 Ռուսաց լ.
2 Հանրահաշ.
3 Կենսաբ.
4 Անգլ. / անգլ.
5 Հայոց պատմ.
6 Հայոց պատմ.
7 Հասարակ.

XI հում3

Երկուշաբթի

1 Աշխարհ
2 Ֆիզկուլտ
3 Անգլերեն
4 Հանրահաշ.
5 Ռուս. լեզու
6 Հայոց պատմ.
7 Հայոց լեզու

Երեքշաբթի

1 Հայոց լեզու
2 Ֆիզկուլտ.
3 Հայոց պատմ.
4 Անգլերեն
5 Հայ գրակ.
6 Համ. պատմ.

Չորեքշաբթի

1 Անգլերեն
2 Երկրաչափ.
3 ՆԶՊ
4 Հայ գրակ.
5 Հայոց պատմ.
6 Հասարակ.
7 Ֆիզկուլտ.

Հինգշաբթի

1 Հայոց պատմ.
2 Հայ գրակ.
3 Անգլերեն
4 Կենսաբ.
5 Ռուսաց լ.
6 ՀԵՊ
7 Ինֆորմ.

Ուրբաթ

1 Հայոց պատմ.
2 Անգլերեն
3 Հանրահաշ.
4 Հայ գրակ.
5 Հասարակ.
6 Ռուսաց լ.
7 Կենսաբ.

XIֆբ

Երկուշաբթի

1 Ֆիզկուլտ
2 Ֆիզիկ/Երկր
3 Հանր./Հանր.
4 ՆԶՊ
5 Քիմիա/Երկր.
6 Հայոց պատմ.
7 Հայոց լեզու

Երեքշաբթի

1 Ֆիզիկա/Կենս.
2 Ֆիզիկա/Հանր.
3 Քիմիա/ Հանր.
4 Ֆիզիկա/Երկր.
5 Կենս./Քիմիա
6 Հայ գրակ.
7 Անգլերեն

Չորեքշաբթի

1 Քիմիա/ Երկր.
2 Ֆիզիկա/Կենս.
3 Հասարակ.
4 Կենս./ Հանր.
5 Ռուսաց լ.
6 Ֆիզկուլտ.

Հինգշաբթի

1 Քիմիա/ Հանր.
2 Ֆիզիկա/Կենս.
3 Ռուսաց լ.
4 Անգլերեն
5 Հայոց լեզու
6 Ինֆորմ.
7 Ֆիզկուլտ.

Ուրբաթ

1 Հանր./Կենս.
2 Ֆիզիկ./Քիմիա
3 Հասարակ.
4 Հանր./ Երկր.
5 Հայոց պատմ.
6 Հայ գրակ.
7 Ինֆորմ.

XI բն3

Երկուշաբթի

1 Հանրահաշ
2 Անգլերեն
3 Երկրաչափ.
4 Ֆիզկուլտ
5 Աշխարհ.
6 Հայոց լեզու
7 Ռուսաց լ.

Երեքշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Անգլերեն
3 Հայ գրակ.
4 ՆԶՊ
5 Հայոց պատմ.
6 Ռուսաց լ.

Չորեքշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 Երկրաչափ.
3 Անգլերեն
4 Ինֆորմ.
5 Հասարակ.
6 Ֆիզիկա
7 Հայոց լեզու

Հինգշաբթի
1 Հասարակ.
2 Հանրահաշ.
3 Անգլերեն
4 Կենսաբ.
5 ՆԶՊ
6 Հայ գրակ.
7 Ֆիզկուլտ.

Ուրբաթ

1 Հանրահաշ.
2 Անգլերեն
3 Երկրաչափ.
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հայոց լեզու
6 Հայոց պատմ.
7 Ինֆորմ.

XI բն4

Երկուշաբթի

1 Անգլերեն
2 Հանրահաշ
3 Հայոց լեզու
4 Երկրաչափ.
5 Անգլերեն
6 Կենսաբ.
7 Ռուսաց լ.

Երեքշաբթի
1 Հանրահաշ.
2 Հասարակ.
3 Հայ գրակ.
4 Անգլերեն
5 ՆԶՊ
6 Երկրաչափ.
7 Ինֆորմ.

Չորեքշաբթի

1 Հասարակ.
2 Ֆիզկուլտ.
3 Հանրահաշ.
4 Աշխարհ.
5 Ֆիզիկա
6 Ռուսաց լ.
7 Հայոց պատմ.

Հինգշաբթի

1 ՆԶՊ
2 Ֆիզկուլտ.
3 Հանրահաշ.
4 Հայոց լեզու
5 Անգլերեն
6 Ինֆորմ.

Ուրբաթ

1 Հայոց պատմ.
2 Հանրահաշ.
3 Երկրաչափ.
4 Անգլերեն
5 Ֆիզկուլտ.
6 Հայոց լեզու
7 Հայ գրակ.

XI ընդ

Երկուշաբթի

1 Ռուս.լեզու
2 Համ.պատմ
3 ՀԵՊ
4 Հայոց լեզու
5 Ֆիզիկա
6 Աշխարհ.
7 Հանրահաշ.

Երեքշաբթի

1 Ինֆորմ.
2 Երկրաչափ.
3 Անգլերեն
4 Ռուսաց լ.
5 Հասարակ.
6 Հայ գրակ.
7 Ֆիզիկա

Չորեքշաբթի

1 Ֆիզկուլտ.
2 Անգլերեն
3 Հայ գրակ.
4 Կենսաբ.
5 Ռուսաց լ.
6 Քիմիա
7 Հանրահաշ.

Հինգշաբթի

1 Հանրահաշ.
2 ՆԶՊ
3 Հայոց պատմ.
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հասարակ.
6 Կենսաբ.
7 Ֆիզիկա

Ուրբաթ

1 Հայոց պատմ.
2 Հայոց լեզու
3 Ֆիզկուլտ.
4 Քիմիա
5 Հայ գրակ.
6 Երկրաչափ.


Դիտումներ: 792
Մեկնաբանություններ: 0
X դասարաններ
Հեղինակ: Nune от 28 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Դասացուցակ
X հում1

Երկուշաբթի
1 Անգլ. /Հ.լ.
2 ՆԶՊ
3 Հանրահաշ.
4 Անգլ /Հ.լ.
5 Հայ. պատմ.
6 Հասարակ.

Երեքշաբթի
1 Երկրաչափ.
2 Անգլ. /Հ.լ.
3 Անգլ. /Հ.լ.
4 Ինֆորմ.
5 Հայ գրակ.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Ֆիզիկա

Չորեքշաբթի
1 Ռուսաց լ.
2 Ֆիզկուլտ.
3 Անգլ. /Հ. լ.
4 Քիմիա
5 Անգլ. /Հ. լ.
6 Համ. պատ.
7 Հասարակ.

Հինգշաբթի
1 Հանրահաշ.
2 Հայ գրակ.
3 Հայոց.պատմ.
4 Ինֆորմ.
5 Ֆիզիկա
6 Ռուսաց լ.
7 Ֆիզկուլտ.

Ուրբաթ
1 Անգլերեն
2 Հայ գրակ.
3 Աշխարհ.
4 Ռ.լեզու
5 ՀԵՊ
6 Կենսաբ.
7 Համ. պատ.

X հում2

Երկուշաբթի
1. ՆԶՊ
2. Հանր.
3. Հայոց լեզու
4. Ֆիզկուլտ.
5. Անգլերեն
6. Ինֆորմ.
7. Հայ. պատմ

Երեքշաբթի
1. Հայ գրակ.
2. Ֆիզկուլտ.
3. Ռուսաց լ.
4. Համ. պատ.
5. Աշխարհ.
6. Հ. լեզու
7. Հասարակ.

Չորեքշաբթի
1. Հայոց լեզու
2. Անգլերեն
3. Ֆիզիկա
4. Երկրաչափ.
5. Հայ. պատմ.
6. Հայ գրակ.
7. Ռուսաց լ.

Հինգշաբթի
1. Հայ գրակ.
2. Ռուսաց լ.
3. Ֆիզկուլտ.
4. Հանրահաշ.
5. Անգլերեն
6. Հասարակ.
7. Համ. պատմ

Ուրբաթ
1. Ֆիզիկա
2. կենսաբ.
3. Հայ. պատ.
4. ՀԵՊ
5. Քիմիա
6.Անգլերեն

X հում3

Երկուշաբթի
1 Ֆիզիկա
2 Անգլերեն
3 Հասարակ.
4 Ռուս. լեզու
5 Քիմիա
6 Հայոց լեզու
7 Հայ. պատմ.

Երեքշաբթի
1 Հայ.պատմ.
2 ՆԶՊ
3 Ռուսաց լ.
4 Աշխարհ.
5 Հանրահաշ.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Ինֆորմ.

Չորեքշաբթի
1 Ռուսաց լ.
2 Հայ. պատմ.
3 Համ. պատ.
4 Անգլերեն
5 ՀԵՊ
6 Հայ գրակ.

Հինգշաբթի
1 Անգլերեն
2 Երկրաչափ.
3 Ֆիզիկա
4 Հասարակ.
5 Հայոց լեզու
6 Ֆիզկուլտ.
7 Հայ գրակ.

Որբաթ
1 Կենսաբ.
2 Հայոց լեզու
3 Անգլերեն
4 Համ. պատ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Հանրահաշ.
7 Հայ գրակ.

X բն1

Երկուշաբթի
1 Հ. լեզու
2 Հանր
3 Ֆիզիկա
4 Կենսաբ.
5 Հասարակ.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Քիմիա

Երեքշաբթի
1 ՆԶՊ
2 Կենսաբ.
3 Հայ.պատմ.
4 Երկրաչափ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Անգլերեն
7 Հայ գրակ.

Չորեքշաբթի
1 Ֆիզիկա
2 Կենսաբ.
3 Քիմիա
4 Հայ գրակ.
5 Հանրահաշիվ
6 Ռուսաց լ.

Հինգշաբթի
1 Անգլերեն
2 Ինֆորմ.
3 Ֆիզիկա
4 Քիմիա
5 Հանրահաշ.
6 Հայոց պատ.
7 Հասարակ.

Ուրբաթ
1 Կենսաբ.
2 Երկրաչափ.
3 Քիմիա
4 Հայոց լեզու
5 Աշխարհ.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Ռուսաց լ.

X բն2

Երկուշաբթի
1 Կենսաբ.
2 Հայոց եզու
3 ՆԶՊ
4 Հասարակ.
5 Ֆիզկուլտ.
6 Ռուսաց լ.
7 Հանր.

Երեքշաբթի
1 Կենսաբ.
2 Քիմիա
3 Ֆիզիկա
4 Անգլերեն
5 Ֆիզկուլտ.
6 Երկրաչափ.

Չորեքշաբթի
1 Հանրահաշ.
2 Քիմիա
3 Հայ.պատմ.
4 Հայոց լեզու
5 կենսաբ.
6 Անգլերեն
7 Հայ գրակ.

Հինգշաբթի
1 Հայ գրակ.
2 Աշխարհ.
3 Ռուսաց լ.
4 Հանրահաշ.
5 Ֆիզիկա
6 Հայ.պատմ.
7 Քիմիա

Ուրբաթ
1 Ֆիզիկա
2 Կենսաբ.
3 Ֆիզկուլտ.
4 Երկրաչափ.
5 Ինֆորմ.
6 Հասարակ.
7 Քիմիա

X բն3

Երկուշաբթի
1 Ֆիզիկա
2 Ինֆորմ.
3 Հայ. լեզու
4 Հանր.
5 Երկրաչ
6 Անգլերեն

Երեքշաբթի
1 Հանր.
2 Հայ. պատմ
3 Անգլերեն
4 Ֆիզկուլտ.
5 Հասարակ.
6 Ռուսաց լ.
7 Երկր.

Չորեքշաբթի
1 Հայոց պատ.
2 Հայոց լեզու
3 Հայ գրակ.
4 ՆԶՊ
5 Աշխարհագր.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Հանրահաշ.

Հինգշաբթի
1 Ֆիզիկա
2 Հասարակ.
3 Հայոց լեզու
4 Հայ գրակ.
5 Ռուսաց լ.
6 Երկր.
7 Անգլերեն

Ուրբաթ
1 Հանրահաշիվ
2 ՆԶՊ
3 Ինֆորմ.
4 Ֆիզկուլտ.
5 Կենսաբ.
6 Քիմիա
7 Անգլերեն

X բն4

Երկուշաբթի
1 Քիմիա
2 Հայոց լեզու
3 Անգլերեն
4 Հանր.
5 Երկր.
6 Ֆիզկուլտ.
7 Ինֆորմ.

Երեքշաբթի
1 Ֆիզկուլտ.
2 Ֆիզիկա
3 Անգլերեն
4 Հասարակ.
5 Հանրահաշ.
6 Հայ. պատմ.
7 Ռ. լեզու

Չորեքշաբթի
1 Ֆիզկուլտ.
2 Անգլերեն
3 Աշխարհ.
4 Հանրահաշ.
5 ՆԶՊ
6 Երկրաչափ.
7 Ինֆորմ.

Հինգշաբթի
1 Կենսաբ.
2 Անգլերեն
3 Հայոց լեզու
4 Ֆիզիկա
5 Հանրահաշիվ
6 Հայ գրակ.
7 Հայոց պատմ.

Ուրբաթ
1 Հասարակ.
2 Երկրաչափ.
3 ՆԶՊ
4 Հայոց լեզու
5 Հայ գրակ.
6 Ռուսաց լեզու

X ընդ

Երկուշաբթի
1 Հանր.
2 Հայ. պատմ
3 Կենսաբ.
4 Հայոց լեզու
5 ՀԵՊ
6 Ֆիզկուլտ
7 Ֆիզիկա

Երեքշաբթի
1 Հասարակ.
2 Համ.պատմ.
3 Ինֆորմ.
4 Կենսաբ.
5 Ռ. լեզու
6 Հայ գրակ.
7 Ֆիզկուլտ

Չորեքշաբթի
1 Աշխարհ.
2 Հանրահաշ.
3 Ֆիզկուլտ.
4 Անգլերեն
5 Հայոց լեզու
6 Հայ. պատմ.
7 Համ. պատ.

Հինգշաբթի
1 Հասարակ.
2 Քիմիա
3 Ռուսաց լ.
4 Անգլերեն
5 Հայ գրակ.
6 Ֆիզիկա
7 Երկրաչափ.

Ուրբաթ
1 Աշխարհ.
2 Քիմիա
3 Հանրահաշ.
4 ՆԶՊ
5 Հայ գրակ.
6 ՖիզիկաԴիտումներ: 695
Մեկնաբանություններ: 0
Ցուցակ
Երևանի պետական համալսարանի կազմակերպած «Օլիմպիադա 2013»-ին մասնակցած աշակերտների
Անգլերեն

1. Պետրոսյան Մերի Վահագնի - 18,25 միավոր
2. Թովմասյան Ալինա Կարենի - 18,25 միավոր
3. Սարգսյան Ռոզիտա Արտավազդի - 17,5 միավոր
4. Հակոբյան Հրաչյա Հրանտի - 17 միավոր
5. Մինասյան Նենո Արմենի - 16 միավոր
6. Ներսիսյան Մարիամ Վարդանի - 10,5 միավոր

Աշխարհագրություն

1. Սարգսյան Ռոզիտա Արտավազդի - 15 միավոր

Ռուսաց լեզու

2. Աբրահամյան Արման Աբրահամի - 105,3 միավոր

Կենսաբանություն

1. Մակարյան Գագիկ Հայկի - 65 միավոր
2. Սահակյան Ռաֆայել Աշոտի - 47 միավոր

Մաթեմատիկա

1. Ավետիսյան Վոլոդյա Հովհաննեսի - 20 միավոր
2. Բասենցյան Վաղինակ Գրիգորի - 20 միավոր
3. Նաջարյան Լուսինե Թադևոսի - 20 միավոր
4. Չախալյան Լուսինե Կնյազի - 20 միավոր
5. Հակոբյան Հրաչյա Հրանտի - 20 միավոր
6. Վարդանյան Արմեն - 20 միավոր
7. Վարդազարյան Մարիամ Ռազմիկի - 9 միավոր

Հայոց պատմություն

1. Քերթեշյան Հայրապետ Մովսեսի - 5,25 միավոր

Հայոց լեզու

1. Թովմասյան Ալինա Կարենի - 8 միավոր
2. Չախալյան Լուսինե Կնյազի - 8 միավոր
3. Վարդազարյան Մարիամ - 7,5 միավոր
4. Սարգսյան Մոնիակ Արտավազդի - 7 միավոր
5. Բաղումյան Տաթև Հարությունի - 5 միավոր
6. Վարդանյան Լիդա Սամվելի - 5 միավոր

Մարդու իրավունք

1. Անդոկյան Ռոզա Ասատուրի - 5 միավոր
2. Մարտիրոսյան Մարիամ Հայկի - 4,75 միավոր

Ֆիզիկա

1. Ղարսլյան Անի Արծրունու - 9 միավոր
2. Սմբատյան Թամարա Քաջիկի - 9 միավոր
3. Մարկոսյան Վասպուր Վազգենի - 6 միավոր
4. Մարկոսյան Քաջունի Վազգենի - 6 միավոր
5. Խաչատրյան Անի Լևոնի - 5,5 միավոր

Դիտումներ: 891
Մեկնաբանություններ: 0
Այսօրվա մեր բաց դասը նվիրված էր մեծ բանաստեղծ, արձակագիր և հասարակական գործիչ Ավետիք Իսահակյանի «Երգեր ու վերքեր» ժողովածուի 115-ամյակին, որը պատրաստել էր 11հում2 դասարանը` հայոց լեզվի և հայ գրականության ուսուցչուհի Լ. Պետրոսյանի ղեկավարությամբ:

Ավետիք Իսահակյանի «Երգեր ու վերքեր» ժողովածուի 115-ամյակին նվիրված բաց դաս

Ավետիք Իսահակյանի «Երգեր ու վերքեր» ժողովածուի 115-ամյակին նվիրված բաց դաս
Դիտումներ: 1443
Մեկնաբանություններ: 0
2013թ. մարտի 14-ին կանանց նվիրված միամսյակի շրջանակում կազմակերպած «Կին և մայրություն» թեմայով միջոցառումը, որը կազմակերպել էր դպրոցի աշակերտական խորհուրդը, մի առանձին խորհուրդ ու շուք տվեց դպրոցի առօրյային:

Միջոցառում` նվիրված մայրության և գեղեցկության տոնին

Միջոցառում` նվիրված մայրության և գեղեցկության տոնին

Միջոցառում` նվիրված մայրության և գեղեցկության տոնին

Դիտումներ: 693
Մեկնաբանություններ: 0
«Սիրո դարբնոցի ամենամեծ ուսուցիչը»:Այս խորագիրն էր կրում Վ. Տերյանի 128-ամյա հոբելյանին նվիրված դաս-ցերեկույթը. որն անցկացրեց հ.լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Գայանե Այվազյանը 11հ3 դասարանի աշակերտների հետ դպրոցի ռեսուրս- գրադարանում:Սենյակը գեղեցիկ կահավորված էր : Գրապահարանում Տերյանի գրքերն են:Սենյակի աջ անկյունում բանաստեղծի նկարն է:Նկարի մոտ բուրում են գարնանային լույսով ողողված ձնծաղիկներն ու մանուշակները: Կարմիր այրվող մոմերը ջերմացրել էին սենյակը, իրար միախառնել սերը, թախիծն ու կարոտը…

Սիրո դարբնոցի ամենամեծ ուսուցիչը

Սիրո դարբնոցի ամենամեծ ուսուցիչը

Սիրո դարբնոցի ամենամեծ ուսուցիչը


Դիտումներ: 446
Մեկնաբանություններ: 0
Երևանի պետական համալսարան
Հեղինակ: Nune от 15 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Օլիմպիադաներ
Ցուցակ
Երևանի պետական համալսարանի կազմակերպած օլիմպիադայի մասնակից աշակերտների

Հայոց լեզու
XII դասարան

1.Բաղումյան Տաթև Հարությունի
2.Թովմասյան Ալինա Կարենի
3.Սարգսյան Մոնիկա Արտավազդի
4.Վարդանյան Լիդա Սամվելի
Անգլերեն
XII դասարան

1.Հակոբյան Հրաչյա Հրանտի
2.Սարգսյան Ռոզիտա Արտավազդի
3.Թովմասյան Ալինա Կարենի
4.Պետրոսյան Մերի Վահագնի
5.Բաղումյան Տաթև Հարությունի
6.Ներսիսյան Մարիամ Վարդանի
7.Մինասյան Նենո Արմենի
Ֆիզիկա
XI դասարան

1.Մարկոսյան Վասպուր Վազգենի
2.Մարկոսյան Քաջունի Վազգենի

XII դասարան

1.Ղարսլյան Անի Արծրունու
2.Սմբատյան Թամարա Քաջիկի
3.Խաչատրյան Անի Լևոնի
Մաթեմատիկա
XII դասարան

1.Հակոբյան Հրաչյա Հրանտի
2. Ավետիսյան Վոլոդյա Հովհաննեսի
3. Բասենցյան Վաղինակ Գրիգորի
4.Նաջարյան Լուսինե Թադևոսի
5.Չախալյան Լուսինե Կնյազի
6.Վարդազարյան Մարիամ Ռազմիկի
XI դասարան

1.Վարդանյան Արմեն
Կենսաբանություն
XII դասարան

1. Այվազյան Սոնա Ռոբերտի
2. Գասպարյան Անի Արթուրի
3. Կյուրեղյան Աշխեն Հայկի
4. Մազմանյան Գալյա Տիգրանի
5. Սահակյան Ռաֆայել Աշոտի
6. Մակարյան Գագիկ Հայկի
Քիմիա
XII դասարան

1. Այվազյան Սոնա Ռոբերտի
2. Գասպարյան Անի Արթուրի
3. Կյուրեղյան Աշխեն Հայկի
4. Մազմանյան Գալյա Տիգրանի
5. Գափլանյան Էդգար Վարդգեսի
Հայոց պատմություն
XI դասարան

1.Քերթեշյան Հայրապետ Մովսեսի
2.Վարդանյան Գալուստ Արթուրի
3.Աշուրյան Նարեկ Գրիգորի
Ռուսաց լեզու
XII դասարան

1.Աբրահամյան Արման Աբրահամի
Հասարակագիտություն
XI դասարան

1.Անդոկյան Ռոզա Ասատուրի
XII դասարան

1.Մարտիրոսյան Մարիամ Հայկի
Աշխարհագրություն
XII դասարան

1.Սարգսյան Ռոզիտա Արտավազդի
Դիտումներ: 574
Մեկնաբանություններ: 0
Թաքնված սեր
Իմ սիրտը փափուկ,
Առաջին անգամ,
Եվ գեթ մի անգամ
Նա քեզ է սիրել:
Բայց դրա մասին
Դու չես իմացել,
Ես քեզ սիրել եմ
Բոլորից թաքուն:
Ես քեզ նայել եմ,
Բայց չես նկատել,
Քեզ հետ խոսել եմ,
Բայց չես իմացել:
Ես քեզ ճանաչել եմ
Շատ լավ մոտիկից,
Բայց կարոտել եմ
Քեզ շատ հեռվից:
Իմ սիրտը, սակայն
Թաքուն է եղել
Բոլորից թաքուն
Միայն քեզ համար:
Միայն քո թախծոտ
Աչքերի համար,
Միայն քո փափուկ
Սրտիկի համար,
Միայն քո անուշ
Ժպիտի համար,
Ու միայն, միայն
Միայն քո համար:
Աշունը սեր է


Աշունն ինձ համար
Սիրո մի երգ է,
Տխուր մի երգ է,
Որ երգիչ չունի:

Աշունը սիրուց
Կախված մի բառ է,
Աշունը սիրուց
Սերտված մի տառ է:

Աշունը սիրո
Վարպետ նկարիչն է,
Աշունը սիրո
Մանրանկարիչն է:

Աշունը կյանքի պատերազմն է սիրո դեմ,
Աշունը մտքի պատերազմն է խոսքի դեմ,
Աշունը սրտի պատերազմն է խղճի դեմ,
Աշունը իմ ու քո պատերազմն է նրանց դեմ:Ժպտա


Եթե անձրևը չի դադարում պատուհանիդ տակ
Ժպտա …
Եթե ինչ-որ մի բան չի ստացվում,
Ժպտա …
Եթե երջանկությունը ամպերի հետևում է թաքնվել,
Ժպտա …
Եթե նույնիսկ հոգիդ վնասվել է
Ժպտա …
Եվ կտեսնես ամեն ինչ փոխվում է:
Ժպտա …
Եվ անձրևը կդադարի , ու հողը կծաղկի,
Ժպտա …
Եվ տխրությունը մի կողմ կքաշվի,
Ժպտա …
Եվ հոգիդ նորից կվերապրի
Ժպտա …
Ու միայն ժպտա:

Բաղումյան Տաթև
XIIհում1 դասարան


Մայրիկիս

Երբ արևն է ջերմացնում,
Երբ դու չկաս իմ սրտում,
Դողում եմ ես շատ տաքուկ
Իմ շորերի մեջ փափուկ:

Երբ գարունն է ինձ ժպտում,
Ձնծաղիկն է երևում,
Բայց կողքիս քեզ չեմ տեսնում`
Ձմեռ է այն ինձ թվում:

Երբ գիշերն է մոտենում,
Ու դու տանը չես լինում,
Սիրտս արագ է բախում,
Ու այլևս չեմ քնում:

Ա՜խ, երանի իմանաս,
Թե ինչքան եմ քեզ սիրում,
Քո կյանքով եմ ես ապրում,
Քո անունով երջանկանում:

Արարատի արտասուքը

Արտասուքը աչքերիդ
Րոպեն դարձավ ակնթարթ,
Աչքդ հանկարծ թարթեցիր
Րոպեն դարձավ թանկ մի կյանք,
Այդ ժամ եղար բույն մահվան,
Տունդ դարձրիր գերեզման:

Թուրք բարբարոս ցեղերը
Քանդեցին մեր տները,
Արյան գետեր հոսեցին`
Գույնն Արաքսի փոխեցին:

Կին, ծերունի, երեխա
Մահվան գիրկը վազեցին,
Հույս տածելով, ազատվել`
Թուրք տմարդու սրերից:

Չդիմացար, Արարա՛տ,
Վիշտը տիրեց քո սրտին
Ցավի արցու՛նք թափեցիր,
Արաքսն էլ վարարեցրիր:

Պատվավոր անցյալի հզոր ներկան

Հազար ինը հարյուր իննսուներկու թվական.
ՈԻ կազմավորվեց ահե՛ղ Հայաստան,
Հայաստանը կար , բայց դեռ չէր շնչում,
Իսկ հիմա սիրտն է նորից բաբախում:

Հարյուր հազարով քաջեր են զոհվել,
Բայց նրանց մասին մենք չենք մոռացել
ՈՒ որ մենք հիմա անկախ ենք ապրում
Շնորհն է նրանց կյանքի ու արյան:

Նրանց կյանքով է, որ բանակ ունենք,
Նրանց այրամբ ենք մինչ այսօր հայ,
ՈՒ մեր բանակը արժան է կյանքի,
Քանի~ կհիշվեն քաջերը:

Իզուր չի եղել պայքարը հողի
Զինվորի սուրբ մոր լացը թախծալի,
Թե մենք չենք լսում ձայնը ականի
Մենք պարտական ենք մեր քաջ բանակին:

Կյանքի անիվը գնում է առաջ,
Բայց հայ լինելը մնում է պահանջ
Ու հայորդիների արյունը թափած
Ստիպում է հային ապրել աննահանջ:

Հայրիկիս

Ինչքան էլ լինես, հա՛յր իմ, առնական`
Քո հոգին է միշտ պարզ ու դուրեկան,
Քո մտքերն են խիստ, բայց և ճշմարիտ`
Որպես ուղղորդիչ կյանքում չարամիտ:

Առնական մեջքով, նույնպիսի խելքով
Լուծում ես հարցեր, բազում խնդիրներ,
Թիկունք կանգնելով քո ընտանիքի
Ու շրջապատի ամեն անդամի:

Մխիթարություն որտեղ էլ փնտրեմ
Քո գրկում հաստատ ես այն կգտնեմ,
Փոքր-ինչ ավելի սեր, խաղաղություն
Միգուցե այնտեղ ես հայտնաբերեմ:

Հանգրվան հոգուս անհանգիստ խաղին
Քո գրկում անուշ քունս կգտնեմ,
Քո այդ ջերմ սիրով կյանքում այս կապրեմ
Ու քեզ հայրիկ ջան ես միշտ կսիրեմ:

Ազարումյան Լիլիթ
XIIբն4 դասարան


Կարմիր կակաչներ

Փռվել են սարի լանջին կակաչները կարմիր,
Օրորում են դանդաղ գլուխները տխուր,
Նայում են ներքև ու լուռ արտասվում …
Ընկնում են խոցված զինվորները մարտում:

Ընկնում են նրանք առանց արցունքի
Խիզախելով` հայրենի երկրում,
Հանգիստ փակում են աչքերը հոգնած,
Հավիտենական հանգչում մայր հողում:

Կակաչները կարմիր լուռ սգում են
Մեռած զինվորների համար …
Արյունով են ներկված հայոց դաշտերը,
Դիակներով լեցուն հայոց արտերը:

Սակայն հավերժ փառք նրանց,
Ովքեր ընկան ազատության հորձանուտում,
Թող համբառնան անմեղ հոգիները նրանց
Անմահ մնան երկնային գահում:

Իսկ կակաչները դեռ հիշվում են,
Որոնք ներկվեցին անմեղ արյունով,
Ամեն երեկո նրանք ողբում են
Հայոց աշխարհի անվերջ կորստով:

Ամեն ինչ անվերջ այս աշխարհում

Կյանքը նման է աղբյուրին
Գալիս է անվերջ ու անվերջ գնում
Այս աշխարհում ծնվում են անվերջ
Մեռնում են, լքվում ամենքից անվերջ:

Սերն էլ ծնվում է մեր սրտում
Ու հետևում մեզ ամբողջ կյանքում,
Անվերջ պտտվում, պտտվում
Սիրո քնքուշ երգ երգում:

Այդպես էլ աշխարհն է անվերջ
Ոչինչ չենք հասկանում կարծես
Ծնվում ենք համր ու մեռնում ենք կույր
Ոչինչ, ոչինչ չենք հասկանում:

Չգիտեն ինչու …

Ծնվում են մարդիկ, չգիտեն ինչու,
Ապրում են նրանք, չգիտեն ինչու,
Առեղծվածներ են ցանկանում լուծել,
Ու փնտրում անվերջ` չգիտեն ինչու:

Մեկ կյանք է տրված ապրելու, ո՛վ մարդ,
Վայելիր այդ կյանքը սիրով անբասիր,
Մի վազիր իզուր հաճույքիդ համար,
Մեկ կյանք է տրված ապրելու, ո՛վ մարդ:

Գարուն

Ձյունը կարծես սպիտակ վերմակ
Ծածկեց բոլոր ծաղիկներին,
Գարնան արևն ելավ պայծառ
Ու արթնացրեց բալիկներին:

Ու բացեցին աչիկները
Ծաղիկները ալ-ալվան,
Ու ծաղկեցին երազները
Չքնաղ, դյութիչ գարնան:

Տրամադրություն

Եղանակը թախծոտ
Ու դեղին տերև . . .
Անձրև էր թափվում
Ու քամի էր մեղմ,
Աշուն էր դրսում,
Հոգուս մեջ` արև . . .

Լիճը

Լիճը դանդաղ ծփում է,
Լիճը հանդարտ երգում է,
Ձուկը ջրում պարում է,
Ճայը խինդից ցնծում է:

Երազների աշխարհում
Եթերային ես դառնում,
Լիճը դանդաղ ծփում է,
Երկինքը մեղմ ժպտում է:

Կապույտ երկինք ես , լճա´կ,
Ու մի կյանք , ու անուրջ,
Դու կապտահեր լճակ,
Քնքուշ կույսի երազանք. . .Պողոսյան Տաթևիկ
XIբն4 դասարան

Դիտումներ: 795
Մեկնաբանություններ: 0
Մանկավարժական համալսարան
Հեղինակ: Nune от 13 марта 2013
Վարկանիշ:
Կատեգորիա: Միջոցառումներ
06.03.2013 Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի ներկայացուցիչներն այցելել էին Էջմիածնի դպրոցներ՝ աշակերտներին ծանոթացնելու Մանկավարժական համալսարանին՝ հատկապես Սկզբնական կրթության ֆակուլտետին: Մանկավարժական համալսարան


Դիտումներ: 562
Մեկնաբանություններ: 0
Մարտի 2-ին մենք` 9ա դասարանի աշակերտներս, մեր դասղեկ Է. Խաչատրյանի հետ միասին ուղևորվեցինք Արարատի մարզ` գյուղ զանգակատուն` հայ մեծ բանաստեղծ Պարույր Սևակի տուն-թանգարան: Եղանակն անձրևային էր, սակայն դա չխանգարեց մեզ վայելել բնության գեղեցկությունը, շրջել ու հիանալ այգիով, որը շատ խնամված էր: Այդ այգում գտնվում էին Սևակի և նրա ծնողների գերեզմանները: Բայց ամենամեծ հրաշքը սպասում էր մեզ թանգարանում:

ՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

ՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

ՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
Դիտումներ: 673
Մեկնաբանություններ: 0
Այցելություն Մ. Աբեղյանի պատկերասրահ

Այցելություն Մ. Աբեղյանի պատկերասրահ

Այցելություն Մ. Աբեղյանի պատկերասրահ


Դիտումներ: 421
Մեկնաբանություններ: 0
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ներքին գնահատում 2015 Ներքին գնահատում 2016 2016թ․ բյուջեի պլանավորում
2016թ․ բյուջեի պլանավորում

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

----------
----------
----------
----------
----------

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՆՅՈՒԹԵՐ

----------
----------
----------
----------
----------

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐ

----------
----------
----------
----------
----------

ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐ

----------
----------
----------
----------
----------

Օրացույց
«    Март 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Հարցում